بازار شیلنگ هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک

بازار فروش انواع شیلنگ هیدرولیک

شیلنگ ها با توجه به فشار قابل تحمل،دما و نوع سیال عبوری از شیلنگ دسته بندی می شوند.یکی از انواع پرکاربرد شیلنگ ها،دسته شیلنگ های هیدرولیک هستند که با توجه فشار کاری به چهار گروه تقسیم بندی می شوندکه در ذیل به انواع آن اشاره می گردد: 1-شیلنگ دارای اتصال فشاری که برای فشار های […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید